toplogo

REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA
w Bełchatowie

Członkostwo

Udział w Regionalnej Izbie Gospodarczej zapewnia jego członkom:

1) dostęp do wszelkich informacji dotyczacych finansowania działalności oraz możliwości zdobywania środków,

2) możliwość kontaktu, wymiany doświadczen, informacji,

3 ) możliwość wypracowania opinii o kierunkach regionalnej polityki gospodarczej,

4) możliwość szkolen oraz porad, co winno skutkować ograniczeniem problemów w kierowaniu firma,

5) możliwość spotkan z osobami ciekawymi i z takimi, z którymi kontakt jest utrudniony ograniczeniami czasowymi tych osób.

Pliki do pobrania:

Deklaracja przystapienia do RIG

Deklaracja członka wspierajacego RIG

Członkostwo

Członkowie Izby dziela się na:

1. zwyczajnych

2. honorowych

Członkiem zwyczajnym Izby moga być podmioty prowadzace działalność gospodarcza, które poprzez złożenie deklaracji i uiszczenie wpisowego zobowiazuja się do działania na rzecz Izby i przestrzegania postanowien jej statutu.

Członkowie i założyciele nabywaja członkostwo Izby przez podpisanie statutu. Obowiazkiem członka zwyczajnego jest regularne opłacanie składek członkowskich. Składka miesięczna uzależniona jest od wielkości zatrudnienia firmy i wynosi:

  1. zatrudnienie do 50 osób 75 zł/m-c,

  2. zatrudnienie powyżej 50 osób 150 zł/m-c.

Wpisowe do Regionalnej Izby Gospodarczej wynosi 100 zł.

Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Izby lub w inny sposób zasłużyła się w Izbie.

Członkostwo wygasa na skutek:

  1. śmierci członka i osoby fizycznej,
  2. zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez członka i osobę fizyczna,
  3. likwidację członka i osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej nie posiadajacej osobowości prawnej.

Wykreślenie członka z Izby następuje na skutek:

  1. dobrowolnego wystapienia zgłoszonego na piśmie,
  2. nie płacenia składek przez okres 6 miesięcy.

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin: 654367
BAI

REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA
w Bełchatowie

97-400 Bełchatów ul. Pabianicka 34
e-mail: biuro@rigbelchatow.pl

NIP: 769 214 71 01 REGON: 100492840
KRS: 0000300905